Arkiv

23.06.2017
Gjerdrum kommune offisielt tilkoblet Mira IKS
Torsdag 22.06.17 ble det avholdt åpningseremoni i forbindelse med oppstart av pumpestasjonen som pumper avløpsvann fra Gjerdrum kommune til renseanle...
 
08.03.2017
Timelapse video av byggeprossessen for Tangen RA
Tidlig i utbyggingen av Tangen RA ble det satt opp kamera for å dokumentere hele byggeprosessen av Tangen renseanlegg. Kameraene tok bilder hver enes...
 
06.12.2016
Offisiell åpning av Tangen Renseanlegg
Allerede i 2006 startet arbeidet med planlegging av et nytt renseanlegg, og nå, 10 år etter, har det som startet med tanker og idèer blitt en realite...
 
14.09.2016
Opplæring og igangkjøring
Vi nærmer oss igangkjøring av MIRAs renseanlegg på Tangen og opplæring av driftspersonell er godt igang.
 
21.06.2016
Oppdatering fra byggeplassen
Her er en oppdatering fra bygningsutviklingen på Tangen.
 
31.03.2016
Godkjent lærebedrift
MIRA er en ung bedrift, og ser alltid etter muligheter for utvikling. Kompetansen og fremtiden innen VA-bransjen er satt høyt, og bedriften har tatt ...
 
04.03.2016
Status for utbygging av ledningsnettet
For å åpne større kart i ny fane, trykk her. Utbyggingen av ledningsnettet som skal inn til renseanlegget begynner å komme på plass. Ser man bort fra...
 
01.03.2016
Bygging av renseanlegget
På anleggsområdet ved Tangen er entrepenørene kommet godt igang med byggingen av MIRA sitt renseanlegg.
 
10.12.2014
Adkomstveg - John Galten AS
Arbeidet med opprusting og utbygging av Lystadvegen som adkomstveg til renseanlegget omfatter ca. 1500 meter med Veg- og VA arbeider iht. vedtatt reg...
 
08.12.2014
Bygget med fasadetegninger
Denne enterprisen omhandler de bygningsmessige arbeider for selve renseanlegget som består av prosessbygg og administrasjonsbygg, et totalt areal på ...
 
08.12.2014
John Galten AS - Grunnarbeider byggetomten
John Galten AS har fått kontakt på grunnarbeider på byggetomten der det ferdige renseanlegget skal stå.
 
02.10.2014
Starten på nytt kryss
Krysset Lystadvegen/Fv172 skal flyttes litt i forbindelse med utbygging av Lystadvegen som adkomstveg til det nye renseanlegget. Nå er det gamle huset fjernet.
 
< Tilbake
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005