Prosjekter

ra001
I prosjektfasen som varer fram til ferdigstillelse av renseanlegget, består MIRA av 3 hovedprosjekter med tilhørende delprosjekter. 
 • Renseanlegget
  • Bygg
  • Prosess
 • Transportsystem
  • Flere delstrekk ledningsnett
  • Pumpestasjoner
 • Veger
  • Adkomstveg for kjøretøy
  • Turveg

Utvidet informasjon for disse punktene finnes gjennom menyen på venstre side.
 
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005