dscn2127
Adkomstveg - John Galten AS
10.12.2014
Arbeidet med opprusting og utbygging av Lystadvegen som adkomstveg til renseanlegget omfatter ca. 1500 meter med Veg- og VA arbeider iht. vedtatt reguleringsplan. Arbeidet omfatter også omlegging av nytt kryss mot fylkesveg 172 Sørumsandvegen. Kontrakt er inngått med Johan Galten AS. Kontraktssummen er på 10,96 mill ekskl. mva. Arbeidet er beregnet påbegynt siste halvdel av desember 2014 og ferdigstilles sommeren 2015
Våre eierkommuner:
fet%20kommunevaapen
Fet Kommune
gjerdrum-kommunevaapen
Gjerdrum Kommune
soerum-kommunevaapen
Sørum Kommune
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Aktuelle lenker
Våre eierkommuner:
fet%20kommunevaapen
Fet Kommune
gjerdrum-kommunevaapen
Gjerdrum Kommune
soerum-kommunevaapen
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005