Om MIRA

Kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum vedtok i slutten av 2012 å stifte selskapet Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS.

MIRAs oppgave var å bygge, eie og drifte et nytt felles renseanlegg på Tangen ved Glomma (i Sørum kommune) med tilhørende infrastruktur i form av ledningsnett og pumpestasjoner. 

De nye anleggene ble ferdigstilt i slutten av 2016, og MIRA er dermed i en driftsfase. MIRA består av 13 ansatte, hvor 8 ansatte drifter anlegget, og 5 jobber i administrasjonsavdelingen.

MIRA IKS har kontorlokaler på Tangen RA, i Lystadvegen 140 (annen kontaktinformasjon er tilgjengelig under "Kontakt oss" i menyen over).

 
tangen ra
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005