Om MIRA

Kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum vedtok i slutten av 2012 å stifte selskapet Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS.

MIRAs oppgave var å bygge, eie og drifte et nytt felles renseanlegg på Tangen ved Glomma (i tidligere Sørum kommune, nå Lillestrøm kommune) med tilhørende infrastruktur i form av ledningsnett og pumpestasjoner. 

De nye anleggene ble ferdigstilt i slutten av 2016, og MIRA er dermed i en driftsfase. MIRA består av 12 ansatte.

MIRA IKS har kontorlokaler på Tangen RA, i Lystadvegen 140 (annen kontaktinformasjon er tilgjengelig under "Kontakt oss" i menyen over).

Videoen under viser en kort presentasjon av MIRA IKS.