Veger

 
Vegen under Kongsvingerbanen

Lystadvegen skulle brukes som adkomstveg til renseanlegget som går fra fylkesveg 172. I første omgang ble den opprustet som anleggsveg for å kunne håndtere transporten av materialer til byggetomten. Arbeidet med opprusting og utbygging av Lystadvegen omfattet ca. 1500 meter med veg- og VA arbeider iht. vedtatt reguleringsplan. Arbeidet omfattet også omlegging av nytt kryss mot fylkesveg 172 Sørumsandvegen. Kontraken ble inngått med Johan Galten AS. Arbeidet er begynte siste halvdel av desember 2014 og var ferdigstillt sommeren 2015.

Når renseanlegget er ferdigstilt og i drift, skal det også lages turveg som starter fra idrettsplassen i Sørumsand og videre forbi anlegget.
 
turveg
 
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Våre eierkommuner:
Fet Kommune
Gjerdrum Kommune
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005