Eierkommunene

Deltakere i Selskapet er Fet, Gjerdrum og Sørum kommune.
 
Prinsippet for fordeling av Eierkommunenes eierandel i Selskapet skal være at Eierkommunene eier - og dermed, som Selskapets deltakere, har økonomisk ansvar for Selskapet - i samme forhold som de finansierer Selskapets virksomhet gjennom betaling for avløpsvannmengde, målt i m3, som de respektive kommunene tilfører Anlegget.
Ved etablering av Selskapet er dette eierforholdet – ”Eierbrøken” – avtalt å være:

Fet eierandel: 34,0 %
Gjerdrum eierandel: 15,0 %
Sørum eierandel: 51,0 %
  100,0 %
Våre eierkommuner:
fet%20kommunevaapen
Fet Kommune
gjerdrum-kommunevaapen
Gjerdrum Kommune
soerum-kommunevaapen
Sørum Kommune
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Aktuelle lenker
Våre eierkommuner:
fet%20kommunevaapen
Fet Kommune
gjerdrum-kommunevaapen
Gjerdrum Kommune
soerum-kommunevaapen
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005