ra002
Bygget med fasadetegninger
08.12.2014
Denne enterprisen omhandler de bygningsmessige arbeider for selve renseanlegget som består av prosessbygg og administrasjonsbygg, et totalt areal på ca. 5000 m3. I tillegg kommer det egne enterpriser for de tekniske fagene så som VVS, luktfjerningsanlegg, El osv. Ingen av disse enterprisene er kontrahert, så på nåværende tidspunkt vet vi ikke hvem som blir leverandør og følgelig heller ikke prisen på enterprisene. Alt prosessutstyr leveres av Krüger Kaldnes. Denne enterprisen er kontrahert og har en kontraktssum på 56 mill ekskl. mva.

Selve byggenterprisen er utlyst og svarfristen er 23.01.15. De tekniske enterprisene utlyses i løpet av desember 2014.
Byggarbeiderne forventes å starte opp i mars 2015. Renseanlegget forventes å stå ferdig og driftsklart høsten 2016.
 
Fasadetegning sett fra nord-vest
Fasadetegning sett fra nord-øst


 
Våre eierkommuner:
fet%20kommunevaapen
Fet Kommune
gjerdrum-kommunevaapen
Gjerdrum Kommune
soerum-kommunevaapen
Sørum Kommune
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Aktuelle lenker
Våre eierkommuner:
fet%20kommunevaapen
Fet Kommune
gjerdrum-kommunevaapen
Gjerdrum Kommune
soerum-kommunevaapen
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005