grunnarebeider1
John Galten AS - Grunnarbeider byggetomten
08.12.2014
John Galten AS har fått kontakt på grunnarbeider på byggetomten der det ferdige renseanlegget skal stå.
Arbeidet omfatter gravearbeider for å senke terrenget fra dagens terrengnivå, til ca. 9 meter over ferdig graveplan for selve renseanlegget. Kontrakt er inngått med John Galten AS. Kontraktssummen er på 2,11 mill ekskl. mva. Arbeidet er beregnet påbegynt siste halvdel av desember 2014 og ferdigstilles i løpet av februar 2015.
Våre eierkommuner:
fet%20kommunevaapen
Fet Kommune
gjerdrum-kommunevaapen
Gjerdrum Kommune
soerum-kommunevaapen
Sørum Kommune
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005
Aktuelle lenker
Våre eierkommuner:
fet%20kommunevaapen
Fet Kommune
gjerdrum-kommunevaapen
Gjerdrum Kommune
soerum-kommunevaapen
Sørum Kommune
Aktuelle lenker
Kontakt oss
Sentralbord: 993 32 525

firmapost@miraiks.no

Besøks- og postadresse
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Org.nr. 911 808 005