Tangen%20RA%20med%20logo%20belyst

Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS er et interkommunalt selskap som fra 1. januar 2015 overtok ansvaret for avløp og rensing i Gjerdrum, Sørum og Fet.

Renseanlegget på Tangen i Sørum kommune hadde offisiell åpning 24 november 2016.

Siste nytt


22.06.2022
Gratulerer til lærlingen.
Harald Arnesen fra Sørumsand har vært lærling i MIRA siden 2019 og gikk opp til fagbrev i mai 2022. Prøven besto han med glans!
 
04.02.2022
Ny daglig leder i MIRA
Eirik Rismyhr er ny daglig leder i MIRA IKS Eirik startet  hos MIRA IKS 1. november 2021 og med sin lange og brede bransjeerfaring, blant annet igjen...
 
17.06.2021
Selskapsgjennomgang i forbindelse med mulig fusjon av MIRA, NRA og NRV
Etter behandling i Gjerdrum og Lillestrøm kommuner ble det på MIRA IKS sitt Representantskapsmøte 26. april 2021 gjort følgende vedtak: MIRA IKS vide...
 
13.01.2021
Miljøsertifisering
Desember 2020 ble MIRA IKS miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.
 
13.12.2019
Ny lærling hos MIRA
Vi i MIRA har gleden av å ønske Harald Arnesen velkommen til oss som ny lærling innen kjemi og prosess faget.
 

Driftsmeldinger

  
   kiwa