Timelapse renseanlegg


 


Under byggingen av renseanlegget er det satt opp kamera som er innstilt til å ta bilde hver time gjennom byggeprosessen. Etter bygget ble ferdigstilt, ble det laget en timelapse video av prosjektet.