Styret

Selskapet skal ha et styre på 5 til 7 medlemmer etter representantskapets nærmere beslutning. Ved etableringen av Selskapet skal styret bestå av fem (5) medlemmer, hvorav ett (1) medlem skal velges av og blant Selskapets ansatte. Ved valg av medlemmer til styret skal det bl.a. vektlegges at styret får en sammensetning som sikrer at det samlede styret vil ha solid erfaring og kompetanse som er relevant for selskapet og dets virksomhet.
 
Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder for Selskapet.
 
Representantskapsmedlemmer og daglig leder kan ikke velges til medlem av styret.
 
Styrets leder og nestleder velges av representantskapet.
 
 
Styret i MIRA IKS består i dag av følgende personer:
Johnny Sundby Styrets leder
Lill Beate Pedersen Styrets nestleder
Svein Aalling Styremedlem
Marianne Grimstad Hansen Styremedlem
Frode Gran Røseth Styremedlem (Representant for de ansatte)
Hans Ove Kirkeby Varamedlem
Silje Bakke-Hegli Varamedlem
   
Eirik Rismyhr Daglig leder
Styert%202023%20-%20Gruppebilde
Fra venstre; Johnny Sundby, Lill Beate Pedersen, Svein Aalling, Frode Gran Røseth, Marianne Grimstad Hansen