Styret

Selskapet skal ha et styre på 5 til 7 medlemmer etter representantskapets nærmere beslutning. Ved etableringen av Selskapet skal styret bestå av fem (5) medlemmer, hvorav ett (1) medlem skal velges av og blant Selskapets ansatte. Ved valg av medlemmer til styret skal det bl.a. vektlegges at styret får en sammensetning som sikrer at det samlede styret vil ha solid erfaring og kompetanse som er relevant for selskapet og dets virksomhet.
 
Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder for Selskapet.
 
Representantskapsmedlemmer og daglig leder kan ikke velges til medlem av styret.
 
Styrets leder og nestleder velges av representantskapet.
 
 
Styret i MIRA IKS består i dag av følgende personer:
Johnny Sundby Styrets leder
Lill Beate Pedersen Styrets nestleder
Svein Aalling Styremedlem
Line Goplen Höfde Styremedlem
Asbjørn Stokkebekk Styremedlem (Representant for de ansatte)
Hans Ove Kirkeby Varamedlem
Marianne Grimstad Hansen Varamedlem
   
Eirik Rismyhr Daglig leder
_10A6570
Styret: Fra venstre Johnny Sundby, Asbjørn Stokkebekk, Line Goplen Höfde, Svein Aalling og Lill Beate Pedersen