Ledningnettet strekker seg mellom Gjerdrum, Sørum og Fet kommune. I kartet over er en oversikt over nettet og posisjoner for tilhørende pumpestasjoner og dropptanker.