fagtreff driftsassistansen
Årlig fagtreff - Driftsassistansen
30.10.2018

Driftsassistansen Romerike arrangerte sitt fagtreff 2. Oktober 2018 på MIRA. Programmet var innholdsrikt med flere faginnlegg og en omvisning ved renseanlegget Tangen.

Det faglige innholdet bestod blant annet av et interessant innlegg om sandfang og resultatene fra analyser av forurensing i sandfang ved Skedsmo kommune.

Utover dette var det innlegg om dosering av kjemikalier, terror, sabotasje eller bare utro tjenere? Om sikring av VA anlegg mot tilsiktede handlinger i henhold til ny Norsk Vannrapport, i tillegg et veldig interessant innlegg om hvordan oppnå 100 års levetid på plastrør for vannforsyning og avløp.

Dagen var godt tilrettelagt og ledet av driftsassistansen Romerike, og de omkring 40 deltagerne fra kommuner på Romerike fikk et nyttig påfyll av kunnskap.

I et innlegg om «Slik oppnår du 100 års levetid for nye VA-ledninger av plast» fikk deltagerne nyttig innføring i hva man bør gjøre for å oppnå lengre levetid på sine plastrør.


 

Fylkesmannen har pålagt kommunene å registrere og tømme sandfang ved kommunale veier. Norconsult har utført analyser av sand fra disse sandfangene og kommet til mange interessante konklusjoner. Generelt er det lavt forurensingsinnhold i sandfang, men det er avhengig av trafikkbelastningen på veien.