ra002
Bygget med fasadetegninger
08.12.2014
Denne enterprisen omhandler de bygningsmessige arbeider for selve renseanlegget som består av prosessbygg og administrasjonsbygg, et totalt areal på ca. 5000 m3. I tillegg kommer det egne enterpriser for de tekniske fagene så som VVS, luktfjerningsanlegg, El osv. Ingen av disse enterprisene er kontrahert, så på nåværende tidspunkt vet vi ikke hvem som blir leverandør og følgelig heller ikke prisen på enterprisene. Alt prosessutstyr leveres av Krüger Kaldnes. Denne enterprisen er kontrahert og har en kontraktssum på 56 mill ekskl. mva.

Selve byggenterprisen er utlyst og svarfristen er 23.01.15. De tekniske enterprisene utlyses i løpet av desember 2014.
Byggarbeiderne forventes å starte opp i mars 2015. Renseanlegget forventes å stå ferdig og driftsklart høsten 2016.
 
Fasadetegning sett fra nord-vest
Fasadetegning sett fra nord-øst