dsc 0968
Gjerdrum kommune offisielt tilkoblet Mira IKS
23.06.2017
Torsdag 22.06.17 ble det avholdt åpningseremoni i forbindelse med oppstart av pumpestasjonen som pumper avløpsvann fra Gjerdrum kommune til renseanlegget til MIRA på Tangen i Sørumsand. Dette er den siste brikken i det 35 km lange ledningsnettet, og har med dette ett komplett anlegg. Dette er en stor glede for oss, og vi ser fram mot videre godt samarbeid med kommunen.

Ledningsnettet fra Gjerdrum starter ved det gamle renseanlegget på Kulsrud og strekker seg ned til en pumpestasjon på Børke i Frogner. Strekket består av to pumpestasjoner og to dropptanker. Det blir pumpet ca. 900 m3 avløpsvann i døgnet fra Gjerdrum, av en samlet mengde på 4800 m3 fra Fet, Sørum og Gjerdrum.