Godkjent lærebedrift
31.03.2016


MIRA er en ung bedrift, og ser alltid etter muligheter for utvikling. Kompetansen og fremtiden innen VA-bransjen er satt høyt, og bedriften har tatt et viktig skritt videre for å sikre nettopp dette. 

Vi har nå gleden av å meddele at bedriften har blitt medlem i Opplæringskontoret for Industribedrifter Østlandet, og er dermed godkjent som lærebedrift innen kjemiprosessfaget. MIRA har nå muligheten til å ta inn lærlinger innen kjemi og prosess, noe som er viktig for fremtiden til MIRA og VA-bransjen.

Til høsten tar vi imot vår første lærling, noe som gleder oss. Lærlingen kommer fra Sørumsand videregående skole og skal være med oss de to neste årene.