grunnarebeider1
John Galten AS - Grunnarbeider byggetomten
08.12.2014
John Galten AS har fått kontakt på grunnarbeider på byggetomten der det ferdige renseanlegget skal stå.
Arbeidet omfatter gravearbeider for å senke terrenget fra dagens terrengnivå, til ca. 9 meter over ferdig graveplan for selve renseanlegget. Kontrakt er inngått med John Galten AS. Kontraktssummen er på 2,11 mill ekskl. mva. Arbeidet er beregnet påbegynt siste halvdel av desember 2014 og ferdigstilles i løpet av februar 2015.