Miljøsertifisering
13.01.2021
Desember 2020 ble MIRA IKS miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.
I desember 2020 ble MIRA IKS miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.
 
Det betyr at eierkommunene og innbyggerne kan forvente at de ansatte i MIRA IKS kontinuerlig jobber for å forbedre ledelsessystemet for miljø og egen miljøprestasjon. De kan forvente at vi er i samsvar med lovverk og relevante forventninger til oss. For å få til dette skal vi på et overordnet nivå fokusere på:

Miljø
Vårt fokus på miljø står høyt og vi jobber målrettet med å redusere utslipp til både vann og luft.

Innovasjon
Vi arbeider kontinuerlig med å finne nye løsninger for å redusere vårt klimaavtrykk.

Respekt
Vi viser vi respekt for innbyggere, miljøet og eierkommunene.

Ansvar
Vi tar ansvar for vår samfunnsrolle, som ivaretar miljøet.