dsc 2048 edited
MIRA, et sted for å vise frem moderne renseteknologi
28.09.2018
MIRA har vært i drift i snart 2 år og interessen for besøk fra fagmiljøer i inn og utland har vært stor.

MIRA har en moderne arkitektur og det er brukt solid og anerkjent renseteknologi fra norske leverandører.

Selskapet er også en ambassadør for bruk av styrt boring over lange strekninger for å unngå graving og dermed tidkrevende arbeid med å få på plass gravetillatelser og grunneieravtaler.

De seneste ukene har vi hatt besøk fra både Japan og Kina. Det er delegasjoner som ønsker å studere bruken av moderne norsk renseteknologi, med siktemål å ta den i bruk i hjemlandet.

Dette oppfyller på en måte visjonen om MIRA, i tillegg til å levere gode tjenester til våre eiere skulle vi være et utstillingsvindu for teknologi, og å gi teknologiselskaper muligheten til å teste ut sin nye teknologi i et virkelig miljø. MIRA er tilgjengelig for å kunne teste ut ny teknologi direkte i sin egen prosess. Det finnes muligheter for å montere inn utstyr, og det er tilgang til kontorer og møtefasiliteter.