Opplæring og igangkjøring
14.09.2016
Vi nærmer oss igangkjøring av MIRAs renseanlegg på Tangen og opplæring av driftspersonell er godt igang.
 
Igangkjøring av renseanlegget på Tangen er like rundt hjørnet. Prosessutstyret begynner å komme på plass, og det forberedes til å ta imot avløpsvann. For testing av utstyr vil det først kjøres med rent vann i anlegget, slik at vi er forsikret om at alt er i orden før avløpsvannet blir sluppet inn.

Det er viktig at driftspersonell er så godt forberedt som mulig til igangkjøringen, det er derfor startet med opplæring denne uken. Krüger Kaldnes, ansvarlige for prosessen, har startet første del av den teoretiske opplæringen av MIRAs driftspersonell. Dette innebærer en gjennomgang av funksjoner for alle deler av prosessen og utstyret som leveres. 

Vi har også gleden av å meddele at vi har kjørt igang vår første pumpestasjon. Igangkjøringen av pumpestasjonen i Fet kommune var vellykket, og vil nå pumpe avløpsvann til renseanlegget i Fet inntil Tangen RA er klar for å ta imot dette. Dette er en stor milepæl i prosjektet, og skal brukes som utgangspunkt for igangkjøringen av resterende pumpestasjoner.