Selskapsgjennomgang i forbindelse med mulig fusjon av MIRA, NRA og NRV
17.06.2021
Etter behandling i Gjerdrum og Lillestrøm kommuner ble det på MIRA IKS sitt Representantskapsmøte 26. april 2021 gjort følgende vedtak:

MIRA IKS videreføres i regi av Gjerdrum og Lillestrøm kommuner

For MIRA betyr dette at selskapet opprettholdes som et eget IKS eid av Gjerdrum og Lillestrøm kommuner.