lystadvegen-huset
Starten på nytt kryss
02.10.2014
Krysset Lystadvegen/Fv172 skal flyttes litt i forbindelse med utbygging av Lystadvegen som adkomstveg til det nye renseanlegget. Nå er det gamle huset fjernet.
1. oktober hadde Nedre Romerike brann- og redningsvesen øvelse og i den anledning ble det gamle huset i krysset Lystadvegen/Fv172 satt i brann. Krysset skal endres noe og huset, som var kondemnert, ville kommet i konflikt med det nye krysset. Derfor benyttet NRBR anledningen til å sette fyr på huset og ha brannøvelse. Med det er første steg tatt for arbeidet med utbygging av krysset.