oversiktskart2
Status for utbygging av ledningsnettet
04.03.2016
For å åpne større kart i ny fane, trykk her.

Utbyggingen av ledningsnettet som skal inn til renseanlegget begynner å komme på plass. Ser man bort fra småjusteringer på strekningene på Glomma mangler kun strekningene som er markert med rødt i kartet over.

Strekningene som gjenstår (markert med rødt i kartet over):
  • DT116-DT115 og DT115-PA114: Forventes ferdig 01.01.2017
  • PAx27-DT111 og DT111-PA110: Under arbeid, forventes ferdig starten av april