Timelapse video av byggeprossessen for Tangen RA
08.03.2017
Tidlig i utbyggingen av Tangen RA ble det satt opp kamera for å dokumentere hele byggeprosessen av Tangen renseanlegg. Kameraene tok bilder hver eneste time gjennom utbyggingen. Da bygningen ble ferdigstilt, ble det laget en timelapse video fra disse bildene. Denne videoen kan du se i avspillingsvinduet over.