vanndag4
Verdens vanndag
22.03.2019
Fredag 22. mars markeres verdens vann dag
med mottoet «2019 Leaving no one behind»
 
FNs internasjonalevanndag markeres over hele verden og flere steder i Norge. Temaet i år er: Hvordan sikre at vann og hygiene til alle blir virkelighet også for marginaliserte grupper.
 
FNs har flere bærekraftsmål:
 

 
Og mål nummer 6 har som formål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.
 
Gjennom prinsippet «leave no one behind» ønsker FN å sikre at marginaliserte personer, grupper, regioner eller land ikke faller gjennom bærekraftsmålenes nettverk.
 
Vi i MIRA ønsker å bidra til fokus på denne utfordringen ved å markere dagen på våre elektroniske platformer. I Norge er vi heldige,
men det betyr ikke at vi ikke alle skal bidra
til oppfyllelse av FNs målsetting.
 
I MIRA arbeider vi hver dag med små bidrag til oppnåelse av FNs bærekraftsmål.
 
 
 
 
 
Nedenfor er en link til en UNICEF film som omhandler temaet:
https://www.youtube.com/watch?v=Ug5OdN3QpJI