Adkomstveg

Turveg

Adkomstveg

Lystadvegen skal opprustes fra nytt kryss ved Fv172 og fram til renseanlegget. I tillegg skal det etableres turveger som knyttes til eksisterende nett fra idrettsplassen.
Vegen under Kongsvingerbanen

Prosjektleder Björgúlfur Pétursson
Kontakt bjorgulfur.petursson@sorum.kommune.no
Telefon +47 454 04 938

Siste nytt