Adkomstveg

Turveg

turveg

Turveg

Lystadvegen skal opprustes fra nytt kryss ved Fv172 og fram til renseanlegget. I tillegg skal det etableres turveger som knyttes til eksisterende nett fra idrettsplassen.

Siste nytt